HAL KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Hal Kayıt Sistemi; 5957 sayılı “Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun”un 16. maddesinin dördüncü fıkrasına istinaden kurulmuştur. 11.03.2010 tarihinde kabul edildikten sonra 26.03.2010 gün ve 27533 sayılı RESMİ GAZETEDE yayınlanmıştır

Hal Kayıt Sistemi (HKS)’nin Amacı Nedir?

Halde veya hale bildirilerek işlem gören malların cinsine, miktarına, fiyatına, alıcı ve satıcısına ilişkin bilgiler ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer hususların elektronik ortamda tutulması ve elektronik ortamda tutulan bu bilgilerin izlenmesi ve duyurulması, meslek mensuplarının kayıt altına alınması, bunlara yönelik veri tabanının oluşturulması ve toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımının ve iletişimin sağlanması amaçlanmaktadır. Sistem, www.hal.gov.tr web adresi üzerinden çalışmaktadır.

Setsis HKS Ne İşe Yarar ?

Setsis Bilişim Tarafından Geliştirilen ve şuanda aktif olarak kullanılmaya başlanan HKS ( Hal Kayıt Künye Sistemi) ile Halden alınan ürünlerinizin Şubelere Hal.gov.tr ile entegre çalışarak gönderilmesi , şubelerden alınan günlük siparişlerin , Mikroya aktarılması , Şubelerden ve merkezden Tek Tek yada Toplu Şekilde Künye Barkodlarının Bluetootlu yazıcılar ile bastırılma işlemlerinin çok kısa bir sürede yapılarak verilerin kendi veritabanınızda da tutmanıza yarar.

Hal Kayıt Sistemi El Terminali Modülü

El Terminali Uygulaması ile Mağazalar ve Şubeler , Künye Barkodlarını El Terminalinden Mobil Yazıcılar ile Bastırabiliyor.