DEMİRBAŞ SAYIM

SABİT KIYMET / DEMİRBAŞ SAYIM

 

hc-asset-module

İşletmeler için de kurumsal kaynakların planlanması sürecinde sabit kıymet alımları gider kalemi en yüksek maliyetli ürünler haline gelmiştir. Sabit kıymetlerin doğru planlanması ve yönetilmesi yapılan yatırımların geri dönüş hızını ve beklenilen verimin arttırılması açısından önem taşımaktadır.

Büyüyen firma yapıları ve daha da karmaşık bir hal alan sabit kıymet yönetimi konusu artık sıradan bir iş değil, firmalar için rekabet avantajı sağlayan bir süreç haline gelmiştir.

Her projede olduğu gibi başarılı bir sabit kıymet takip projesi de doğru analiz ve planlama ile ortaya çıkmaktadır. Bu konudaki tecrübe ve uzmanlığımıza dayanarak sabit kıymet proje yönetiminin içinde oluşturduğumuz çözümler aşağıdaki gibi şekillendirilmiştir.

Firmadan tarafından Setsis Sabit Kıymet Sayım Ekibine sağlanan verilerin analizinin yapılıp iş akış diyagramının çizilmesi

physical_assets_control_flow
setsis - sabit kıymet etiketleme

Belirlenen Yol Haritasının rehbeliğinde Sabit Kıymet , Demirbaş ve Diğer vrlıkların Lokasyon, Alt Lokasyon, Marka , Model ,Seri No ve diğer özellikleri baz alınarak Klavuz Etiketleme işlemlerinin başlatılması.

Oluşturulan Sayım Sonucunun Setsis Sabit Kymet Yönetim Sistemine girilerek Matching( Eşleştirme) Süreci Başlatılır

setsis-matching
Fixed-Asset-Manager-Accounting-Software-in-Nigeria1

Yapılan Eşleştirmelerin Sonucunda Firmanın Belirlemiş olduğu Yeni Etiket Tasarımı ile Etiketleme İşlemi Gerçekleştirilir.

Etiketleme İşlemlerinin sonucunda elde edilen Fiziksel ve Gerçek verilerin karşılıklı raporlamaları yapılır. B süreçte firmanın istemiş olduğu bütün raporlar firmaya sunulur.
Setsis , Bunların haricinde Farklar Raporu , Hurda Raporu ve Kullanılan ERP/SABİT KITMET programlarına entegre olacak tabloları firmaya sunar.

fixedassets